Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

O nás > Zájmové aktivity

Zájmové aktivity

Nadstandardní zájmové aktivity MŠ pro š. r. 2019/2020

 • pěvecký sbor „Sedmihlásek“
 • angličtina
 • tělovýchovná aktivita ,,Sporťáček“
 • tenisová příprava
 • fotbalová příprava
 • cvičení na horolezecké stěně
 • rugby cvičení -příprava
 • sportovní gymnastika
 • externí aktivity : plavecký výcvik, veselé lyžování

Hudební aktivity

PĚVECKÝ SBOR „Sedmihlásek“

Smyslem této činnosti je podporovat, prohlubovat a nadále rozvíjet hudební potenciál dětí, rozšířit svůj pěvecký projev, pohybové a rytmické dovednosti, hrát na jednoduché hudební nástroje Orffova instrumentáře. Probíhá pravidelně vždy jednou za 14 dnů odpoledne od 15:15 hod. ve třídě „Jablíčko“ pod vedením p. uč. Miroslavy Bednaříkové.

Cíle:

 • Podněcovat rozvoj hudebnosti
 • Rozvíjet přirozený zpěv a rytmickou stránku
 • Vyjádřit vnímavost hudebních a nehudebních zvuků
 • Využívat říkadla k dodržování pravidelného rytmu
 • Dbát na hlasitost a srozumitelnost projevu
 • Rozvíjet fantazii, představivost, slovní vyjádření

Pohybové aktivity:

“SPORŤÁČEK“- tělocvičení pro děti

Smyslem této činnosti je rozvíjet a zdokonalovat své pohybové a koordinační schopnosti, výdrž, obratnost, reakci na pokyny dospělé osoby, seznámit se se základy tělovýchovného názvosloví. Probíhá pravidelně jednou za čtrnáct dní odpoledne od 15:15 hod. v tělocvičebně naší mateřské školy pod vedením p.uč. Petronely Kocianové.

Cíle:

 • Podněcovat pohybový rozvoj dítěte
 • Procvičování zdravotně zaměřených činností (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • Posilování sebevědomí
 • Odstraňování ostychu při vystupování před kolektivem
 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení)
 • Nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)
 • Základy gymnastiky
 • Sladění pohybu s rytmem a hudbou